>>>
 

A3. Rôl Gweithgorau Agregau Rhanbarthol yn y Dyfodol

Monitro Agregau

  • Parhau i fonitro cynhyrchiant agregau cynradd ac eilaidd;
  • Parhau i fonitro dosbarthiad agregau cynradd ac eilaidd gan gynnwys mewnforion ac allforion;
  • Parhau i gasglu data am gronfeydd agregau cynradd ar lefel awdurdodau cynllunio mwynau rhanbarthol;
  • Monitro cynhyrchiant pob gwastraff y mae’n bosibl ei ddefnyddio fel agregau;
  • Monitro cynhyrchiant, ail-ddefnydd ac ailgylchu defnyddiau eilaidd ac agregau a ailgylchir o wastraff adeiladu a dymchwel;
  • Monitro CDU a rhaglenni datblygu’r dyfodol, a chynigion mawr i asesu galw rhanbarthol am agregau a phenderfynu ar ardaloedd lle gallai fod prinder cyflenwad.
Copyright © 2006 NWRAWP North Wales Regional Aggregates Working Party | Design by