>>>
 

Mae’r Gweithgor yn weithgor technegol ag aelodau sy’n cynnwys swyddogion o’r 7 awdurdod cynllunio mwynau*, cynrychiolwyr o’r Gymdeithas Cynnyrch Chwareli, Cymdeithas Agregau Prydain, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Swyddfa’r Dirprwy Brif Weinidog, Ymddiriedolaeth Amgylchedd Cymru a Chymdeithas Geolegol Prydain.

Cadeirydd y Gweithgor yw Gareth Jones, Arweinydd Tim Gorfodaeth, Mwynau a Gwastraff gyda Chyngor Gwynedd. Ysgrifennydd Technegol y Gweithgor yw, Ian Thomas, Cyfarwyddwr y “ National Stone Centre” ac sy’n gweithio dan gontract i Lywodraeth Cynulliad Cymru ar faterion sy’n ymwneud â’r Gweithgor.

* Cyngor Sir Ynys Mon, Cyngor Bwrdeisdref Conwy, Cyngor Sir Fflint, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Gwynedd, Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Bwrdeisdref Wrecsam.

Copyright © 2006 NWRAWP North Wales Regional Aggregates Working Party | Design by